Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - SAMMAKKO

Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - SAMMAKKO

Opiskelijakunta

Organisaatio

Opiskelijakunta SAMMAKKO on Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden oma dynaaminen yhteisö, joka valvoo opiskelijoidensa etua, järjestää erilaisia tapahtumia sekä tarjoaa jäsenetuja ja -palveluja. Opiskelijakunnan toiminnan lähtökohdat määritellään ammattikorkeakoululaissa. SAMMAKKOlla on yhteensä noin 2800 jäsentä ja edustamme kaikkiaan 6000 opiskelijaa. SAMMAKKO on Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n ja Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL:n jäsen.

Opiskelijakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää 20 SAMKin opiskelijasta koostuva edustajisto. Edustajisto päättää SAMMAKKOn toiminnan suurista linjoista ja resursseista ja valitsee opiskelijakunnan hallituksen sekä opiskelijaedustajat SAMKin hallitukseen, tutkintolautakuntaan ja opintotukilautakuntaan. Edustajisto valitaan vuosittain vaaleilla marraskuussa ja toimikausi kestää kalenterivuoden.

Opiskelijakunnan käytännön toimintaa pyörittää hallitus yhdessä opiskelijakunnan palkatun henkilökunnan kanssa. Hallitus koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja 4-8 hallituksen jäsenestä, jotka toimivat luottamustehtävässä vapaaehtoispohjalta ja opiskelevat kaikki samalla Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Hallitus ja toimihenkilöt työskentelevät opiskelijoiden hyvinvoinnin puolesta muun muassa seuraavilla sektoreilla: koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka, kansainvälisyys, viestintä, tuutorointi, liikunta, opiskelijakulttuuri, jäsenpalvelut ja tapahtumat. Opiskelijakunnan edustajisto valitsee hallituksen vuosittain marraskuussa järjestäytymiskokouksessaan. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Tarkemmin edustajiston ja hallituksen toiminnasta kerrotaan opiskelijakunnan säännöissä.

SAMMAKKOssa toimii vuosittain myös edustajiston asettamia työryhmiä, jotka keskittyvät jonkun tietyn aihealueen kehittämiseen.

Edunvalvonta

SAMMAKKOn tehtävänä on valvoa Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden etuja sekä koulun sisällä, että laajemmin yhteiskunnassa. Edunvalvontatyömme tavoitteena on koulutuksen ja opetuksen laadun ylläpito ja kehittäminen sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja aseman edistäminen.

SAMMAKKOn toimijat ovat aktiivisessa vuorovaikutuksessa ammattikorkeakoulun hallinnon kanssa, edustavat opiskelijoita erilaisissa työryhmissä ja osallistuvat amk:n päätöksentekoon kolmikantaperiaatteen mukaisesti. Käytännön työhön kuuluu myös opiskelijoiden ohjaaminen opintoihin ja opiskeluelämään liittyvissä pulmatilanteissa, opiskelijoiden tiedottaminen, vaikuttajaviestintä, kannanottojen ja lausuntojen antaminen sekä erilaisten tapahtumien ja kampanjoiden organisoiminen.

Opiskelijakunta on olemassa opiskelijoita varten! Osallistumalla toimintaamme voit vaikuttaa siihen, miten toimintaamme ja edunvalvontaamme kohdennetaan.

Mikäli kohtaat epäkohtia opintojesi aikana, ota yhteyttä - me autamme!

Häirintäyhdyshenkilöt

Opiskelijakunnalla on kaksi häirintäyhdyshenkilöä, joilta opiskelijat saavat tukea kohdatessaan syrjintää, kiusaamista tai häirintää. Häirintäyhdyshenkilöt voivat auttaa asian selvittämisessä ja eteenpäin viemisessä opiskelijan niin halutessa. Keskustelut häirintäyhdyshenkilöiden kanssa ovat luottamuksellisia, eikä minkäänlaisiin toimenpiteisiin ryhdytä ilman asianomaisen lupaa.

Häirintäyhdyshenkilöinä toimivat:
Janina Ahola
040 412 3495
janina.ahola@sammakko.fi

Jaakko Mäkimattila
050 430 8805
jaakko.makimattila@sammakko.fi

Hallinnon opiskelijaedustajat

Satakunnan amk:n hallitus
Markus Helminen
markus.helminen@student.samk.fi

Opintotukilautakunta
Tuomas Lahti
tuomas.lahti@student.samk.fi
varalla Marko Grönlund

Jaakko Mäkimattila
jaakko.makimattila@student.samk.fi
varalla Teemu Inberg

Opiskelijavalintalautakunta
Marko Grönlund
marko.gronlund@student.samk.fi
varalla Tuomas Lahti

Tutkintolautakunta
Anton Murashev
anton.murashev@student.samk.fi
varalla Marko Grönlund

Materiaalit

Säännöt

Dokumentit

Lomakkeet

Pöytäkirjat

  • Vanhoja pöytäkirjoja ei ole tuotu nykyisille sivuillemme.

Kannanotot

  • Vanhoja kannaottoja ei ole tuotu nykyisille sivuillemme.