Tie­do­te

Tie­do­te

Olet­han huo­mioi­nut, että SAM­MAK­KOn ja Fran­kin yhteis­työ­so­pi­mus päät­tyy 31.1.2018. 1.2. alkaen Frank-app ei siis ole enää toi­min­nas­sa, vaan mobii­lio­pis­ke­li­ja­kort­ti tulee Slice.fi-appin kaut­ta. Yhteis­työ­so­pi­mus Slice.fi:n kans­sa teh­dään...
Edus­ta­jis­to­vaa­lien tulos on rat­ken­nut!

Edus­ta­jis­to­vaa­lien tulos on rat­ken­nut!

SAM­MAK­KOn edus­ta­jis­to­vaa­lit toteu­tet­tiin 31.10–15.11.2017. Vaa­leis­sa valit­tiin 20-hen­ki­nen edus­ta­jis­to val­vo­maan ja ohjaa­maan opis­ke­li­ja­kun­nan toi­min­taa vuo­del­le 2018. Äänioi­keut­taan vaa­leis­sa käyt­ti 554 opis­ke­li­jaa,...