Edunvalvonta

SAMMAKKOn tehtävänä on valvoa Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden etuja sekä koulun sisällä, että laajemmin yhteiskunnassa. Edunvalvontatyömme tavoitteena on koulutuksen ja opetuksen laadun ylläpito ja kehittäminen sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja aseman edistäminen.

SAMMAKKOn toimijat ovat aktiivisessa vuorovaikutuksessa ammattikorkeakoulun hallinnon kanssa, edustavat opiskelijoita erilaisissa työryhmissä ja osallistuvat amk:n päätöksentekoon kolmikantaperiaatteen mukaisesti. Käytännön työhön kuuluu myös opiskelijoiden ohjaaminen opintoihin ja opiskeluelämään liittyvissä pulmatilanteissa, opiskelijoiden tiedottaminen, vaikuttajaviestintä, kannanottojen ja lausuntojen antaminen sekä erilaisten tapahtumien ja kampanjoiden organisoiminen.

Opiskelijakunta on olemassa opiskelijoita varten! Osallistumalla toimintaamme voit vaikuttaa siihen, miten toimintaamme ja edunvalvontaamme kohdennetaan.

Mikäli koet ongelmia opetuksen laadussa, ohjauksessa, opintojaksojen sisällössä tai kuormittavuudessa. Jos opintopisteesi tulevat myöhässä tai olet kohdannut epäasiallista tai epäoikeudenmukaista kohtelua. Mikäli opettajan antama opetus, ohjaus tai arvioinnit eivät ole olleet tasapuolisia.

Mikäli kohtaat epäkohtia opintojesi aikana, ota yhteyttä – me autamme!