Edustajistovaalit 2019

 

EDUSTAJISTO

SAMMAKKOn edustajisto käyttää opiskelijakunnan ylintä päätösvaltaa. Edustajisto koostuu 20 varsinaisesta jäsenestä sekä varajäsenistä. Edustajisto valitaan vuosittain vaaleilla marraskuussa ja toimikausi kestää kalenterivuoden.

Edustajisto valitsee heti ensimmäisessä kokouksessaan edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. He toimivat samalla myös koko opiskelijakunnan puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana. Opiskelijakunnan pääsihteeri toimii edustajiston sihteerinä.

Edustajisto päättää SAMMAKKOn toiminnan suurista linjoista sekä resursseista ja valitsee opiskelijakunnan hallituksen sekä opiskelijaedustajat SAMKin hallitukseen, tutkintolautakuntaan ja opintolautakuntaan. Edustajisto ohjaa myös hallituksen toimintaa ja osallistuu SAMMAKKOn kehitystyöhön erilaisten työryhmien kautta.

Edustajiston jäsen osallistuu toimikautensa aikana noin 2-6 kokoukseen ja sen lisäksi oman mielenkiintonsa ja jaksamisensa mukaan. Lisäksi edustajisto saa hyvän perehdytyksen toimintaan ennen toimikauden alkamista. 

Lyhyesti:

Opiskelijakunnan edustajisto päättää opiskelijakunnan budjetista, eli siitä mihin esimerkiksi jäsenmaksutuotot sekä toiminta-avustukset käytetään. Pääset mukaan myös päättämään toimintasuunnitelmasta ja halutessasi myös osallistumaan erilaisiin työryhmiin.Opiskelijakunnan hallituksessa pääset työskentelemään opiskelijakunnan päivittäisessä toiminnassa ja saat hyviä valmiuksia tulevaisuuden työelämään.

VAALIKUULUTUS

Materiaalit

Ehdokassitoumuslomake

Vaalilistan perustamislomake