Haetaan yhtä (1) varsinaista jäsentä Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen. Valitun opiskelijaedustajan toimikausi päättyy toukokuussa 2021. Hakuaika päättyy sunnuntaina 8. maaliskuuta 2020.

Opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki Satakunnan ammattikorkeakoulussa läsnä olevat tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevat. Toivomme hakijoilta hyviä yhteistyötaitoja sekä kiinnostusta ja kykyä opiskelijoiden asioiden ajamiseen vaativassa luottamustehtävässä. Opiskelijakunta järjestää tarvittaessa perehdytyksen tehtävään. Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuussa ja kokouksista on toistaiseksi maksettu kokouspalkkiota sekä matkakorvauksia.

Hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölaissa säädetyn lisäksi muun muassa päättää ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista, toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä.

Opiskelijakunnalla on lakisääteinen tehtävä valita opiskelijoiden edustaja hallitukseen. Valinnan suorittaa opiskelijakunnan edustajisto maaliskuun kokouksessaan. Valinta vahvistetaan Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokouksessa 28. huhtikuuta. Valinnasta tiedotetaan suoraan hakijoille sekä opiskelijakunnan tiedotuskanavissa.

Tehtävästä kiinnostuneita pyydetään lähettämään vapaamuotoinen hakemus SAMMAKKOn edunvalvonnan asiantuntija Laura Pulliselle su 8.3.2020 mennessä sähköpostitse (laura.pullinen@sammakko.fi). Otsikoi viestisi HAKEMUS OPISKELIJAEDUSTAJAKSI. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan oletettu valmistumisaika.

Lisätiedot:

Laura Pullinen
edunvalvonnan ja viestinnän asiantuntija

044 322 7509
laura.pullinen@sammakko.fi