Haetaan opiskelijaedustajaa tutkintolautakuntaan

Haetaan Satakunnan ammattikorkeakoulun tutkintolautakuntaan yhtä varsinaista ja yhtä varajäsentä. Hakuaika tehtävään on 12.11.-18.11.2018. Opiskelijajäsenten toimikausi tutkintolautakunnassa on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa 1.1.2019.
Tutkintolautakunnan tehtävänä on käsitellä opintosuorituksia koskevat oikaisupyynnöt. Tehtävästä kiinnostuneita pyydetään lähettämään vapaamuotoinen hakemus pääsihteeri Tara Vallimäelle su 18.11.2018 klo 23.59 mennessä (yhteystiedot alla). Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan oletettu valmistumisaika. Valituille järjestetään koulutusta tammikuussa 2019.

Lisätietoja ja hakemukset:
Tara Vallimäki / 044 322 7503
paasihteeri@sammakko.fi

 

Haetaan opiskelijaedustajaa opiskelijavalintalautakuntaan

Haetaan Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijavalintalautakuntaan yhtä varsinaista ja yhtä varajäsentä. Hakuaika tehtävään on 12.11.-18.11.2018. Opiskelijajäsenten toimikausi opiskelijavalintalautakunnassa on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa 1.1.2019.
Opiskelijavalintalautakunnan tehtävänä on käsitellä opiskelijavalintaa ja opiskelupaikan vastaanottamista koskevat oikaisupyynnöt. Tehtävästä kiinnostuneita pyydetään lähettämään vapaamuotoinen hakemus pääsihteeri Tara Vallimäelle su 18.11.2018 klo 23.59 mennessä (yhteystiedot alla). Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan oletettu valmistumisaika. Valituille järjestetään koulutusta tammikuussa 2019.

Lisätietoja ja hakemukset:
Tara Vallimäki / 044 322 7503
paasihteeri@sammakko.fi