Haetaan yhtä (1) varsinaista jäsentä Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen. Valitun opiskelijaedustajan toimikausi päättyy toukokuussa 2020. Opiskelijajäseneksi voivat hakea kaikki Satakunnan ammattikorkeakoulussa läsnä olevat tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevat. Toivomme hakijoilta hyviä yhteistyötaitoja sekä kiinnostusta ja kykyä opiskelijoiden asioiden ajamiseen vaativassa luottamustehtävässä. Opiskelijakunta järjestää tarvittaessa perehdytyksen tehtävään. Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuussa ja kokouksista on toistaiseksi maksettu kokouspalkkiota sekä matkakorvauksia.

Hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölaissa säädetyn lisäksi muun muassa päättää ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista, toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä.

Opiskelijakunnalla on lakisääteinen tehtävä valita opiskelijoiden edustaja hallitukseen. Valinta suoritetaan 26.3. pidettävässä edustajiston kokouksessa ja vahvistetaan sitä seuraavassa yhtiökokouksessa. Valinnasta tiedotetaan suoraan hakijoille sekä opiskelijakunnan tiedotuskanavissa.

Tehtävästä kiinnostuneita pyydetään lähettämään vapaamuotoinen hakemus SAMMAKKOn pääsihteeri Marianne Mäkelälle 19.3.2019 mennessä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan oletettu valmistumisaika.

Lisätietoja:
Juho Paavola, puheenjohtaja
puheenjohtaja@sammakko.fi
044 322 7502

Hakemukset:
Marianne Mäkelä, pääsihteeri
paasihteeri@sammakko.fi
044 322 7503