Ota yhteyt­tä

Toi­mis­tot

Porin toi­mis­to

Sata­kun­nan­ka­tu 23
28130 Pori
044 322 7503
sammakko@sammakko.fi

Rau­man toi­mis­to

Sata­ma­ka­tu 26
26100 Rau­ma
044 322 7509
sammakko@samk.fi

Hal­li­tus

Tuomas Saarnilahti

Tuo­mas Saar­ni­lah­ti

puheen­joh­ta­ja

044 322 7502
tuomas.saarnilahti@sammakko.fi
Aino Mustalahti

Aino Mus­ta­lah­ti

vara­pu­heen­joh­ta­ja

aino.mustalahti@sammakko.fi
Kristiina Jussila

Kris­tii­na Jus­si­la

kristiina.jussila@sammakko.fi
Anton Murashev

Anton Muras­hev

anton.murashev@sammakko.fi
Viivi Ranne

Vii­vi Ran­ne

viivi.ranne@sammakko.fi

Hen­ki­lö­kun­ta

Tara Vallimäki

Tara Val­li­mä­ki

vs. pää­sih­tee­ri

044 322 7503
tara.vallimaki@sammakko.fi

Marianne Mäkelä

Marian­ne Mäke­lä

asian­tun­ti­ja, tuu­to­roin­ti ja lii­kun­ta

044 322 7506
marianne.makela@sammakko.fi

Iida Huhtala

Iida Huh­ta­la

asian­tun­ti­ja, vies­tin­tä ja edun­val­von­ta

044 322 7509
iida.huhtala@sammakko.fi

Edus­ta­jis­to

Jaakko Mäkimattila

Jaak­ko Mäki­mat­ti­la

puheen­joh­ta­ja

jaakko.makimattila@sammakko.fi

Otto Harjula

Otto Har­ju­la

vara­pu­heen­joh­ta­ja

otto.harjula@sammakko.fi

Jätä vies­ti!

Jätä vies­ti! Anna SAM­MAK­KOl­le palau­tet­ta toi­min­nas­tam­me, kehi­ty­seh­do­tuk­sia tai ker­ro vaik­ka mitä kuu­luu!

Lomak­keel­la lähe­te­tyt vies­tit kilah­ta­vat edun­val­von­nan asian­tun­ti­jam­me Iida Huh­ta­lan pos­ti­laa­tik­koon.

Valit­se vies­tin tyyp­pi