Hei sinä Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­ja! Kiin­nos­taa­ko työs­ken­te­ly mie­len­kiin­toi­ses­sa pro­jek­tis­sa? Innos­tut­ko raken­ta­mi­ses­ta, pro­jek­tin­hal­lin­nas­ta ja oman tii­min joh­ta­mi­ses­ta? Jos innos­tut, niin hae ihmees­sä Rau­man opis­ke­li­ja­ta­lo -hank­kee­seen pro­jek­ti­pääl­li­kök­si!

Hakuai­ka on lyhyt, joten toi­mi nopeas­ti. Lisä­tie­to­ja pro­jek­tis­ta saat säh­kö­pos­tit­se tuomas.saarnilahti@sammakko.fi tai puhe­li­mit­se 044 501 64 58.

Toi­vom­me vapaa­muo­toi­sia hake­muk­sia 10.4.2018 men­nes­sä säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen tara.vallimaki@sammakko.fi