Tutustu opiskelijakunnan päätöksentekoon

 

EDUSTAJISTO
SAMMAKKOn edustajisto käyttää opiskelijakunnan ylintä päätösvaltaa. Edustajisto koostuu 20 varsinaisesta jäsenestä sekä varajäsenistä. Edustajisto valitaan vuosittain vaaleilla marraskuussa ja toimikausi kestää kalenterivuoden.

Edustajisto valitsee heti ensimmäisessä kokouksessaan edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. He toimivat samalla myös koko opiskelijakunnan puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana. Opiskelijakunnan pääsihteeri toimii edustajiston sihteerinä.

Edustajisto päättää SAMMAKKOn toiminnan suurista linjoista sekä resursseista ja valitsee opiskelijakunnan hallituksen sekä opiskelijaedustajat SAMKin hallitukseen, tutkintolautakuntaan ja opintolautakuntaan. Edustajisto ohjaa myös hallituksen toimintaa ja osallistuu SAMMAKKOn kehitystyöhön erilaisten työryhmien kautta.

Edustajiston jäsen osallistuu toimikautensa aikana noin 2-6 kokoukseen ja sen lisäksi oman mielenkiintonsa ja jaksamisensa mukaan. Lisäksi edustajisto saa hyvän perehdytyksen toimintaan ennen toimikauden alkamista.  

EDUSTAJISTON KOKOUKSET
24.1.2019  Pöytäkirja 1/2019
2
6.2.2019  – Pöytäkirja 2/2019

HALLITUS
Opiskelijakunnan käytännön toimintaa pyörittää hallitus yhdessä opiskelijakunnan palkatun henkilökunnan kanssa. Hallitus koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja 4-8 hallituksen jäsenestä, jotka toimivat luottamustehtävässä vapaaehtoispohjalta ja opiskelevat kaikki samalla Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Hallitus ja toimihenkilöt työskentelevät opiskelijoiden hyvinvoinnin puolesta muun muassa seuraavilla sektoreilla: koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka, kansainvälisyys, viestintä, tuutorointi, liikunta, opiskelijakulttuuri, jäsenpalvelut ja tapahtumat. Opiskelijakunnan edustajisto valitsee hallituksen vuosittain marraskuussa järjestäytymiskokouksessaan. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Tarkemmin edustajiston ja hallituksen toiminnasta kerrotaan opiskelijakunnan säännöissä.

 

HALLITUKSEN KOKOONPANO:

 

Linda Kolehmainen, Puheenjohtaja
Jussi Suominen, Varapuheenjohtaja
Mauri Lehtikangas ML, Koulutuspolitiikka
Vilhelmiina Riuttala VR, Sosiaalipolitiikka ja hyvinvointi
Janne Lagerroos JL, Tapahtumat ja liikunta
Elina Vuorinen EV, Ohjaus ja jäsenpalvelut
Kai Hytönen KH, Tuutorointi ja yhteistyö
Huda Sharif HS, Kansainväliset asiat ja viestintä

 

 

SAMMAKKOssa toimii vuosittain myös edustajiston asettamia työryhmiä, jotka keskittyvät jonkun tietyn aihealueen kehittämiseen.