Tutustu opiskelijakunnan päätöksentekoon

 

EDUSTAJISTO
SAMMAKKOn edustajisto käyttää opiskelijakunnan ylintä päätösvaltaa. Edustajisto koostuu 20 varsinaisesta jäsenestä sekä varajäsenistä. Edustajisto valitaan vuosittain vaaleilla marraskuussa ja toimikausi kestää kalenterivuoden.

Edustajisto valitsee heti ensimmäisessä kokouksessaan edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. He toimivat samalla myös koko opiskelijakunnan puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana. Opiskelijakunnan pääsihteeri toimii edustajiston sihteerinä.

Edustajisto päättää SAMMAKKOn toiminnan suurista linjoista sekä resursseista ja valitsee opiskelijakunnan hallituksen sekä opiskelijaedustajat SAMKin hallitukseen, tutkintolautakuntaan ja opintolautakuntaan. Edustajisto ohjaa myös hallituksen toimintaa ja osallistuu SAMMAKKOn kehitystyöhön erilaisten työryhmien kautta.

Edustajiston jäsen osallistuu toimikautensa aikana noin 2-6 kokoukseen ja sen lisäksi oman mielenkiintonsa ja jaksamisensa mukaan. Lisäksi edustajisto saa hyvän perehdytyksen toimintaan ennen toimikauden alkamista.  

EDUSTAJISTON KOKOUKSET
24.1.2019  Pöytäkirja 1/2019
2
6.2.2019  – Pöytäkirja 2/2019

HALLITUS
Opiskelijakunnan käytännön toimintaa pyörittää hallitus yhdessä opiskelijakunnan palkatun henkilökunnan kanssa. Hallitus koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja 4-8 hallituksen jäsenestä, jotka toimivat luottamustehtävässä vapaaehtoispohjalta ja opiskelevat kaikki samalla Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Hallitus ja toimihenkilöt työskentelevät opiskelijoiden hyvinvoinnin puolesta muun muassa seuraavilla sektoreilla: koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka, kansainvälisyys, viestintä, tuutorointi, liikunta, opiskelijakulttuuri, jäsenpalvelut ja tapahtumat. Opiskelijakunnan edustajisto valitsee hallituksen vuosittain marraskuussa järjestäytymiskokouksessaan. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Tarkemmin edustajiston ja hallituksen toiminnasta kerrotaan opiskelijakunnan säännöissä.

 

HALLITUKSEN KOKOONPANO:

 

Puheenjohtaja: Juho Paavola
Varapuheenjohtaja: Aatu Kandolin
Tuutorointi ja kansainväliset asiat: Julia Aalto
Koulutuspolitiikka ja viestintä: Sampsa Saahkari
Tapahtumat ja liikunta: Nita Vallimäki
Sosiaalipolitiikka ja jäsenpalvelut: Jussi Suominen 

 

SAMMAKKOssa toimii vuosittain myös edustajiston asettamia työryhmiä, jotka keskittyvät jonkun tietyn aihealueen kehittämiseen.