Tuutorointi

Opiskelijakunta SAMMAKKO vastaa tuutoroinnista Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Opiskelijatuutorit toimivat opiskelijoiden vertaisohjaajina opintojen alussa ja niiden aikana. SAMMAKKO rekrytoi ja kouluttaa tuutorit vuosittain tammi-huhtikuussa. Tuutorina toimiminen antaa arvokkaita kokemuksia ryhmän ja ihmisten vertaisohjaamisesta sekä uusia ystäviä jopa ympäri maailman! Tuutoroinnista voi ansaita 5 opintopistettä vapaasti valittaviin opintoihin.

Vertaistuutorointi
Vertaistuutorit toimivat uuden opiskelijan oppaina erityisesti opintojen alkutaipaleella ja tutustuttavat opiskelijat uuteen opiskeluympäristöön, koulun käytänteisiin, opiskelukaupunkiin ja toisiin opiskelijoihin. Vertaistuutorina toimitaan yleisesti yhden lukuvuoden ajan ja käytännön toiminta painottuu pitkälti uuden lukukauden alkuun. Yhtä aloittavaa opiskelijaryhmää on vastaanottamassa 2-4 tuutoria.

Kv-tuutorointi
Kansainväliset tuutorit eli kv-tuutorit toimivat tukena SAMKiin saapuville vaihto-opiskelijoille. Tuutorit auttavat vaihto-opiskelijoita Suomeen kotiutumisessa, opastavat käytännön asioissa, neuvovat ja vastailevat kysymyksiin. Kv-tuutorit pitävät yhteyttä vaihtareihin jo ennen heidän saapumistaan Suomeen ja toimittavat esimerkiksi Survival kitit valmiiksi vaihtarien asunnoille. Jokaiselle kv-tuutorille osoitetaan muutama oma vaihtari, joita he tuutoroivat koko vaihdon ajan.

Liikuntatuutorointi
Liikuntatuutorit ovat opiskelijoita, joiden tehtävänä on tutustuttaa toisia opiskelijoita erilaisiin liikuntamuotoihin, -tapoihin ja -palveluihin. Liikuntatuutorit järjestävät erilaisia matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia ja pyrkivät aktivoimaan opiskelijoita kohti liikunnallisempaa elämäntapaa.

Callidustuutorointi
Callidustuutorit on vertaisohjaajia, joka antavat kokemuspohjaista ohjausta toisille opiskelijoille hankalaksi koetuilla opintojaksoilla. Callidustuutorointi voi olla apuna oppimisvaikeuksien tai muiden opintojen solmukohtien eteen sattuessa. Opintojaksojen opettajat rekrytoivat callidustuutoreita tarpeen mukaan. Halukkuudestaan ryhtyä tuutoriksi tai tuutorin tarpeesta voi myös ilmoittaa opiskelijakunnan Tuutoroinnin asiantuntijalle. Callidustuutorit voivat ansaita toiminnastaan joko opintopisteitä tai rahapalkkaa.

Tuutorointiin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä opiskelijakunnan Tuutoroinnin asiantuntija Marianne Mäkelään.