Jäsen, ota käyt­töön Slice.fi sovel­lus

Uusi digi­taa­li­nen opis­ke­li­ja­kort­ti ja etu­pal­ve­lu nyt jäsen­tem­me käy­tet­tä­vis­sä

Ajan­koh­tais­ta

SELL Games 2018 – Läh­de mukaan moni­la­jiur­hei­lu­ta­pah­tu­maan SAM­Kin edus­ta­ja­na

SELL-kisat on kai­kil­le kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joil­le avoin moni­la­ji­nen urhei­lu­ta­pah­tu­ma. Kisat jär­jes­te­tään vuo­ro­vuo­sin kus­sa­kin SELL maas­sa (Suo­mi, Ees­ti, Lat­via, Liet­tua) ja ne kerää­vät vuo­sit­tain jopa 2000 opis­ke­li­jaa mit­te­le­mään Bal­tian mes­ta­ruuk­sis­ta. SELL-kiso­jen…

lue lisää

Tie­do­te

Olet­han huo­mioi­nut, että SAM­MAK­KOn ja Fran­kin yhteis­työ­so­pi­mus päät­tyy 31.1.2018. 1.2. alkaen Frank-app ei siis ole enää toi­min­nas­sa, vaan mobii­lio­pis­ke­li­ja­kort­ti tulee Slice.fi-appin kaut­ta. Yhteis­työ­so­pi­mus Slice.fi:n kans­sa teh­dään nime­no­maan sata­kun­ta­lai­sia…

lue lisää

Somes­sa

Yhteis­työ­kump­pa­nit