Jäsen, ota käyt­töön Slice.fi sovel­lus

Uusi digi­taa­li­nen opis­ke­li­ja­kort­ti ja etu­pal­ve­lu nyt jäsen­tem­me käy­tet­tä­vis­sä

Ajan­koh­tais­ta

Vaa­li­kuu­lu­tus: Edus­ta­jis­to­vaa­lit 2018

Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­ja­kun­nan edus­ta­jis­ton 2019 vaa­lit suo­ri­te­taan 1.10.2018 –7.11.2018. Ehdo­kas­a­set­te­lu, eli aika jol­loin lis­tat voi vaa­liin ilmoit­taa, suo­ri­te­taan 1.10.2018 klo 09:00 – 19.10.2018 klo 12:00. Säh­köi­nen ennak­ko­ää­nes­tys suo­ri­te­taan…

lue lisää

SAMK Oy:n hal­li­tuk­sen opis­ke­li­jae­dus­ta­jak­si valit­tu Mar­kus Hel­mi­nen

Opis­ke­li­ja­kun­nan edus­ta­jis­to valit­si kokouk­ses­saan 27.4.2018 SAMK Oy:n hal­li­tuk­sen opis­ke­li­ja­jä­se­nek­si Mar­kus Hel­mi­sen. Valin­ta vah­vis­te­taan tou­ko­kuun yhtiö­ko­kouk­ses­sa. Hel­mi­nen opis­ke­lee lii­ke­ta­lout­ta Porin kam­puk­sel­la ja on toi­mi­nut teh­tä­väs­sä jo yhden kau­den.…

lue lisää

Somes­sa

Yhteis­työ­kump­pa­nit