Jäsen, ota käyt­töön Slice.fi sovel­lus

Uusi digi­taa­li­nen opis­ke­li­ja­kort­ti ja etu­pal­ve­lu nyt jäsen­tem­me käy­tet­tä­vis­sä

Ajan­koh­tais­ta

Ruot­sin kie­len perus­tei­den tar­jon­ta säi­ly­tet­tä­vä Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa ennal­laan

Opis­ke­li­ja­kun­ta SAMMAKKO vaa­tii ruot­sin kie­len perus­tei­den tar­jon­nan säi­lyt­tä­mis­tä Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa vähin­tään ennal­laan. Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu on tois­tai­sek­si tar­jon­nut opis­ke­li­joil­le mah­dol­li­suut­ta osal­lis­tua ruot­sin perus­tei­den…

lue lisää

SAMMAKKO etsii Pro­jek­ti­pääl­lik­köä Rau­man opis­ke­li­ja­ta­lo -hank­kee­seen

Hei sinä Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­ja! Kiin­nos­taa­ko työs­ken­te­ly mie­len­kiin­toi­ses­sa pro­jek­tis­sa? Innos­tut­ko raken­ta­mi­ses­ta, pro­jek­tin­hal­lin­nas­ta ja oman tii­min joh­ta­mi­ses­ta? Jos innos­tut, niin hae ihmees­sä Rau­man opis­ke­li­ja­ta­lo -hank­kee­seen…

lue lisää

Haku­kuu­lu­tus: Opis­ke­li­jae­dus­ta­ja Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu Oy:n hal­li­tuk­seen

Hae­taan yhtä (1) var­si­nais­ta jäsen­tä Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu Oy:n hal­li­tuk­seen. Vali­tun opis­ke­li­jae­dus­ta­jan toi­mi­kausi päät­tyy tou­ko­kuus­sa 2019. Opis­ke­li­ja­jä­se­nek­si voi­vat hakea kaik­ki Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa läs­nä ole­vat tut­kin­toon joh­ta­vas­sa…

lue lisää

Somes­sa

Yhteis­työ­kump­pa­nit