Nimeä ehdok­kaa­si SAM­Kin par­haak­si opet­ta­jak­si!

Nimeä ehdok­kaa­si SAM­Kin par­haak­si opet­ta­jak­si!

Mil­lai­ses­ta ope­tuk­ses­ta sinä pidät? Nyt voit nime­tä oman ehdok­kaa­si SAM­Kin par­haak­si opet­ta­jak­si! Opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tus tekee lopul­li­sen valin­nan ehdok­kai­den jou­kos­ta ääni­mää­rän ja perus­te­lu­jen poh­jal­ta. Kyse­ly avoin­na 2.4....
Tie­do­te

Tie­do­te

Olet­han huo­mioi­nut, että SAM­MAK­KOn ja Fran­kin yhteis­työ­so­pi­mus päät­tyy 31.1.2018. 1.2. alkaen Frank-app ei siis ole enää toi­min­nas­sa, vaan mobii­lio­pis­ke­li­ja­kort­ti tulee Slice.fi-appin kaut­ta. Yhteis­työ­so­pi­mus Slice.fi:n kans­sa teh­dään...
Edus­ta­jis­to­vaa­lien tulos on rat­ken­nut!

Edus­ta­jis­to­vaa­lien tulos on rat­ken­nut!

SAM­MAK­KOn edus­ta­jis­to­vaa­lit toteu­tet­tiin 31.10–15.11.2017. Vaa­leis­sa valit­tiin 20-hen­ki­nen edus­ta­jis­to val­vo­maan ja ohjaa­maan opis­ke­li­ja­kun­nan toi­min­taa vuo­del­le 2018. Äänioi­keut­taan vaa­leis­sa käyt­ti 554 opis­ke­li­jaa,...
Tuu­to­ri­ha­ku käyn­nis­sä 2.–30.1.2018

Tuu­to­ri­ha­ku käyn­nis­sä 2.–30.1.2018

Jokai­nen opis­ke­li­ja ansait­see tuu­to­rin! Haluat­ko olla aut­ta­mas­sa uusia opis­ke­li­joi­ta opin­to­jen alku­tai­pa­leel­la? Haluat­ko tutus­tua uusiin ihmi­siin ja saa­da koke­muk­sia tuu­to­roin­nin teh­tä­vis­tä? SAM­Kis­sa toi­mii vuo­sit­tain yli 100...