Luo­vu­ta ver­ta SAM­MAK­KOn Veri­Ryh­mäs­sä

Luo­vu­ta ver­ta SAM­MAK­KOn Veri­Ryh­mäs­sä

Opis­ke­li­ja­kun­ta SAMMAKKO on perus­ta­nut oman Veri­Ryh­män, jon­ne haas­tam­me kaik­ki opis­ke­li­jam­me, kor­kea­kou­lu­yh­tei­söm­me jäse­net, kump­pa­nim­me ja sidos­ryh­mäm­me luo­vut­ta­maan ver­ta. Kam­pan­jan päät­tyes­sä vuo­den 2018 lopus­sa mak­sam­me...
Nimeä ehdok­kaa­si SAM­Kin par­haak­si opet­ta­jak­si!

Nimeä ehdok­kaa­si SAM­Kin par­haak­si opet­ta­jak­si!

Mil­lai­ses­ta ope­tuk­ses­ta sinä pidät? Nyt voit nime­tä oman ehdok­kaa­si SAM­Kin par­haak­si opet­ta­jak­si! Opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tus tekee lopul­li­sen valin­nan ehdok­kai­den jou­kos­ta ääni­mää­rän ja perus­te­lu­jen poh­jal­ta. Kyse­ly avoin­na 2.4....