Olet­han huo­mioi­nut, että SAM­MAK­KOn ja Fran­kin yhteis­työ­so­pi­mus päät­tyy 31.1.2018. 1.2. alkaen Frank-app ei siis ole enää toi­min­nas­sa, vaan mobii­lio­pis­ke­li­ja­kort­ti tulee Slice.fi-appin kaut­ta.

Yhteis­työ­so­pi­mus Slice.fi:n kans­sa teh­dään nime­no­maan sata­kun­ta­lai­sia opis­ke­li­joi­ta aja­tel­len: Slice-appin ja digi­taa­li­sen opis­ke­li­ja­kor­tin kaut­ta jäsen­tem­me käy­tös­sä ovat kaik­ki val­ta­kun­nal­li­set opis­ke­li­jae­dut (VR, Kela, Mat­ka­huol­to, jne.) sekä hui­kei­ta pai­kal­li­sia, sata­kun­ta­lais­ten yrit­tä­jien tar­joa­mia etu­ja. Haluam­me tuo­da jäse­nyy­del­lem­me enem­män arvoa ja mie­les­täm­me tämä pal­ve­lee jäse­niäm­me par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la!

 

Mitä tämä uudis­tus tar­koit­taa juu­ri sinun koh­dal­la­si?

 

SAM­MAK­KOn jäse­nyy­te­si on voi­mas­sa
 1. Vaik­ka jäse­nyy­te­si on voi­mas­sa, sinun tulee päi­vit­tää jäsen­tie­to­si. Täy­tä koti­si­vuil­tam­me löy­ty­vä link­ki ”päi­vi­tä jäsen­tie­to­si” -> https://paivita.jasrek.fi/sammakko/ Var­mis­ta, että kaik­ki tie­to­si ovat oikein, täy­tä puut­tu­vat tie­dot ja muis­ta lisä­tä kas­vo­ku­va­si mobii­lis­ta opis­ke­li­ja­kort­tia var­ten.
 2. Päi­vi­tet­tyä­si tie­to­si saat säh­kö­pos­ti­vies­tin, jos­sa on käyt­tä­jä­tun­nuk­se­si ja sala­sa­na­si Slice.fi-appia var­ten
 3. Lataa Slice.fi-app, täy­tä juu­ri saa­ma­si käyt­tä­jä­tun­nus ja sala­sa­na appiin -> nau­ti eduis­ta!
Et ole vie­lä SAM­MAK­KOn jäsen ja haluai­sit liit­tyä jäse­nek­si
 1. Lii­ty jäse­nek­si täyt­tä­mäl­lä koti­si­vuil­tam­me löy­ty­vä link­ki ”lii­ty jäse­nek­si” -> https://liity.jasrek.fi/sammakko/
 2. Jäse­nyys mak­saa 16€ luku­kau­des­sa tai 30€ luku­vuo­des­sa. Var­mis­ta, että kaik­ki tie­to­si ovat oikein ja muis­ta lisä­tä kas­vo­ku­va­si mobii­lis­ta opis­ke­li­ja­kort­tia var­ten. Jos haluat mobii­lio­pis­ke­li­ja­kor­tin lisäk­si fyy­si­sen opis­ke­li­ja­kor­tin, muis­tat­han tila­ta sen erik­seen liit­ty­mi­sen yhtey­des­sä (+ 20 e).
 3. Lii­tyt­tyä­si jäse­nek­si saat säh­kö­pos­ti­vies­tin, jos­sa on käyt­tä­jä­tun­nuk­se­si ja sala­sa­na­si Slice.fi-appia var­ten
 4. Lataa Slice.fi-app, täy­tä juu­ri saa­ma­si käyt­tä­jä­tun­nus ja sala­sa­na appiin -> nau­ti eduis­ta!

 

SAM­MAK­KOn jäse­nyy­te­si on umpeu­tu­mas­sa
 1. Jat­ka jäse­nyyt­tä­si täyt­tä­mäl­lä koti­si­vuil­tam­me löy­ty­vä link­ki ”jat­ka jäse­nyyt­tä­si”. -> https://jatka.jasrek.fi/sammakko/ Jäse­nyys mak­saa 16€ luku­kau­des­sa tai 30€ luku­vuo­des­sa. Var­mis­ta, että kaik­ki tie­to­si ovat oikein, täy­tä puut­tu­vat tie­dot ja muis­ta lisä­tä kas­vo­ku­va­si mobii­lis­ta opis­ke­li­ja­kort­tia var­ten. Jos haluat mobii­lio­pis­ke­li­ja­kor­tin lisäk­si fyy­si­sen opis­ke­li­ja­kor­tin, muis­tat­han tila­ta sen erik­seen liit­ty­mi­sen yhtey­des­sä (+ 20 e).
 2. Jat­ket­tua­si jäse­nyyt­tä­si saat säh­kö­pos­ti­vies­tin, jos­sa on käyt­tä­jä­tun­nuk­se­si ja sala­sa­na­si Slice.fi-appia var­ten
 3. Lataa Slice.fi-app, täy­tä juu­ri saa­ma­si käyt­tä­jä­tun­nus ja sala­sa­na appiin -> nau­ti eduis­ta!

 

SAM­MAK­KOn jäse­nyy­te­si on umpeu­tu­nut (olet jos­kus siis ollut jäsen)
 1. Palaa koh­taan 1 ja seu­raa ohjei­ta.

 

Riip­pu­mat­ta sii­tä, olet­ko jo jäse­nem­me, haluat­ko jat­kaa jäse­nyyt­tä­si tai haluat­ko liit­tyä uute­na jäse­ne­nä, KAIKILLA TULEE OLLA JÄSENYYSTIEDOISSAAN KASVOKUVA MOBIILISTA OPISKELIJAKORTTIA VARTEN. Van­ha fyy­si­nen opis­ke­li­ja­kort­ti ei pois­tu käy­tös­tä, vaan voit jat­kaa jäse­nyyt­tä­si nor­maa­lis­ti koti­si­vu­jem­me kaut­ta ja nou­taa luku­vuo­si­tar­ran toi­mis­tol­tam­me.

Pahoit­te­lem­me uudis­tuk­ses­ta aiheu­tu­vaa vai­vaa. Mikä­li sinul­la on kysyt­tä­vää tai haluat lisä­tie­to­ja muu­tok­ses­ta, tule käy­mään toi­mis­toil­lam­me (ma-to klo 9–14) tai ota yhteyt­tä sammakko@sammakko.fi